August 2021 National Subject Workshops for high school teachers

August 2021 National Subject Workshops for high school teachers

Below are some subject workshops scheduled to take place this August at National level.

MINT: KONGAMANO LA KITAIFA LA WALIMU WA KISWAHILI WA SHULE ZA UPILI NCHINI KENYA

Kwa mara nyingine,ldara ya Kiswahili ya shule ya upili ya Nakuru ikishirikiana na Nuru ya Lugha — Radio Maisha na Kampuni ya Uchapishaji ya East African Educational Publishers(EAEP) Wana fahari kuwaalika walimu wapendwa wa lugha ashirafu ya Kiswahili wa shule yako kuhudhuria Kongamano kila mwaka la Kitaifa la Walimu wa Kiswahili litakalofanyika katika ukumbi mkubwa sana wa shule ya kitaifa ya Nakuru siku ya Ijumaa tarehe 13 Agosti,2021 kuanzia saa tatu asubuhi hadi Saa nane adhuhuri.

Kikao kitashughulikia mambo yafuatayo

I. Kanuni mpya katika utahini wa karatasi zote tatu za Kiswahili.

2. Masuala ibuka katika mitihani ya Kiswahili na namna ya kuyajibu MaswalL

3. Namna ya kuwaandaa wanafunzi na kupata matokeo bora katika somo la Kiswahili.

5. Vitabu vipya vya fasihi

Tumewaalika watahini wakuu wa karatasi zote tatu za Kiswahili ambao walihusika katika usimamizi na usahihishaji wa KCSE 2020 na wanatajiriba ya juu na ndefu katika ufundishaji, utahini na uandishi wa vitabu vya kaida, miongozo, marudio na marejeleo katika viwango vya shule za upiIi.

Aidha baadhi ya waandishi wa vitabu vipya vya fasihi watakuwepo kuzungumzia kwa ujumla kazi zao.

Kanda za Video za vitabu vya fasihi ,vitabu vya Kiswahili na vitabu vya marudio vitakuwepo kwa bei nafuu.

Jopo la Nuru ya Lugha – Radio Maisha likiongozwa na nahodha Mshtiti Hassan Mwana wa Ali litakuwepo.

Kila mwalimu mshiriki anaombwa kujisajili kwa kulipa shilingi elfu mbili (Kshs 2000) siku hiyo. Pesa hizo Zitagharamia maandalizi, vyeti na shughuli nyinginezo. Kila mshiriki atapewa vitabu viwili vya Kiswahili.

Tafadhali thibitisheni ushiriki wenu kabla ya tarehe 10/8/2021 ili maandalizi ya kufana yaafikiwe kupitia kwa nambari hii ya rununu 0728596680 – MzaIendo Tomkim Baraza (Mwandalizi). TANBIHl: Sheria na masharti ya Wizara ya Afya yatazingatiwa.

Wako Mwaminifu
Mzalendo Tomkim Baraza

RE: MACHAKOS SCHOOL NATIONAL GEOGRAPHY WORKSHOP 2021

The Machakos National Geography Workshop is composed of a group of senior and distinguished Geography teachers and senior examiners.

These teachers have consistently produced excellent results in KCSE exam.

In this regard we hereby invite your school teachers for a one day National Geography workshop scheduled for 14th August 2021 at Machakos School in Machakos County.

The training will cover the following areas among others:

l. The current Examination trend.

2. Effective teaching and setting of Geography.

3. Effective marking of test items.

4. Elimination of low grades ‘C’ plain and below in the Geography subject.

5. Effective syllabus coverage in the subject Geography and motivation of learners.

This will be done by Geography experts in PP1 and PP2, among them Mr. Alietsi from Kabarak High School.

The participating teachers will also have time to share their experiences.

Kshs 2000 per teachers will be charged to cater for stationery, meals (10.00 am tea and Lunch), certificate and facilitation.

Thank you in advance.

RE: THE LONGHORN NATIONAL GEOGRAPHY WORKSHOP 2021

The Longhorn Geography Association is a group of distinguished Geography teachers, Authors and Examiners.

It is a team of dedicated teachers who have produced good results consistently for a long period of time in Kenya National Examination Council (KCSE) examinations.

In light of this, we invite your school (teachers) for a two days National Geography Workshop scheduled for Friday 27th and Saturday 28th August 2021 during the half term at Kisumu School.

The training will cover the following among others;

i. Current teaching and setting standards

ii. Effective marking of test items

iii. Elimination of low grades that is ‘C’ plain and below

This will be done by Geography experts from Paper 1 and 2. Book writers will facilitate. There will also be sharing of experiences from teachers from best practices on;

• Early Syllabus Coverage

• Revision strategies

• New trends in teaching Geography

• Increasing the Enrollment

Kshs 3,000 per teacher will be charged to cater for stationery, Meals (10 O’clock tea and Lunch and refreshments for two days) Certificates and facilitation.

Thank you in advance.

PROGRAMME

DAY 1 – FRIDAY. 27TH AUGUST. 2021

TIMETOPICFACILITATOR
7.00am — 8.45amArrival And Registration Opening CeremonyMr. Clang / Longhorn Sales
TSC County Director
9.00am — 10.00amIncreasing Enrolment And Performance
Early Syllabus Coverage / Revision Strategies
Mr. Rado G — Agoro Sare
Mr. Limo— Kabarak High School
10.00am- 10.45amHEALTH BREAKMr. D. Ochieng — Kisumu School
11.00am— 2.00pmEmerging Trends In Physical GeographyMr. Mutambo — Chief Geography Paper 1
2.00pm — 3.00pmHEALTH BREAKMr. D. Ochieng’ – Kisumu Schod
3.00pm — 4.00pmMarking of Test Items — Paper IMr. George E. Onsare — St. Antony’s Boys’ Kitale

DAY 2 – SATURDAY 28TH AUGUST 2021

TIMETOPICFACILITATOR
7.00am – 8.00amMorning PrayerBro. Dennis Aloo — Director
8.00am -10.00amTrends In Teaching And Testing In Paper 2Ms. Susan Kamau — Light Academy Nairobi
10.00am – 10.30amHEALTH BREAKMr. D. Ochieng — Kisumu School
1100am-1.30pmReport On Geography Paper 2, Test IternsMr. Ogeto K. Richard — Chief Geography Paper 2
2.00 pmFish Eating CeremonyVisitors Leave at own pleasure

Ministry Of Health Guidelines Covid-19 Will be adhered to i.e. Surgical Masks and Sanitizers will be provided.

error: Content is protected !!